Guide för att ansöka om att märka trä eller träemballage med sundhetsintyg
servicedesk@jordbruksverket.se
1.
Företagsuppgifter och kontaktuppgifter
2.
Typ av verksamhet som ansökan gäller
3.
Uppgifter om värmeanläggningen
4.
Avgifter
5.
Publicera företagsnamn på webb
6.
Underskrift
Was this guide helpful to you?